Over porno in n30

by: Piet Joostens

Bij Lannoo/Academia Press verscheen onlangs de essaybundel Gewaagde geschriften. Interacties tussen pornografie en literatuur in Vlaanderen en Nederland, samengesteld en geredigeerd door Karen Van Hove & Bart Vervaeck. Gewaagde geschriften is het twaalfde deel van de reeks van het Studiecentrum voor Experimentele Literatuur. Voor dit boek schreven Siebe Bluijs en Bram Ieven een hoofdstuk met de titel ‘“Als je de beelden al weerzinwekkend vond…” Pornografie in N30 van Jeroen Mettes’. Bluijs en Ieven bieden een thematische lezing van Mettes’ prozagedicht. In de inleiding leggen de samenstellers van het boek uit wat die benadering oplevert:

‘[Mettes’] tekst is expliciet poëticaal (hij bevat een leeswijzer) en politiek (hij diagnosticeert en bekritiseert de laatkapitalistische maatschappij). Pornografie speelt in die twee domeinen een centrale rol. De nevenschikking van expliciet pornografische zinnen met zinnen uit andere maatschappelijke discoursen functioneert als een kritisch onderzoek van de hedendaagse samenleving. Door hun affectieve impact en hun expliciete, soms gewelddadige uitbeeldingen, kunnen pornografische zinnen en scènes iets tonen van het geweld, de vulgariteit en de perversiteit die onze maatschappij beheersen. Of dat ‘tonen’ ook kritisch kan zijn, staat niet vast. Het verlangen dat porno mobiliseert en dat zowel Mettes als Bluijs & Ieven vanuit het werk van Deleuze benaderen, kan het subject zowel onderwerpen als (gedeeltelijk) zuiveren. Daarbij is geen sprake van een zachtaardige verzoening of bevrijding, maar van een hardcore confrontatie’ (Van Hove & Vervaeck 2019, 8).

Meer informatie over het boek is te vinden op de website van de uitgever.

Tags: ,

Comments are closed.