Weerstandsbeleid

MettesCassette

 

Weerstandsbeleid. Nieuwe kritiek is, na N30+, het tweede deel van het Nagelaten werk van Jeroen Mettes. Het bevat een ruime selectie uit de blog Poëzienotities, samen met de scherpe en erudiete kritieken en essays die Mettes naliet. Ze tonen zijn strijd tegen de taal die overheerst: die van de gelikte woordvoerders, het eindeloze gebabbel, de verzwegen ideologie. Ter afsluiting van deze kritische teksten is er een document dat niet eerder gepubliceerd werd: de poëtica bij het prozagedicht N30. Dat vormt de overgang – het creatieve niemandsland – tussen Jeroen Mettes de criticus en Jeroen Mettes de dichter. Geert Buelens, dichter en hoogleraar Nederlandse letterkunde, en vroege lezer van Mettes’ werk, gaat in zijn nawoord in op de eigenzinnige poëtica van Mettes.

 

Index (werk in uitvoering)

Als aanvulling bij het Nagelaten werk een lijst met alle termen en namen die voorkomen in Jeroen Mettes essays en blogteksten in het deel Weerstandsbeleid, van Het Absolute tot Zoekmachines. Paginering volgt spoedig.

 

Absolute, het  42, 87, 88, 91, 106, 121, 188, 189, 197, 217, 314, 320, 323, 324, 329, 334, 349

academische dichter   43, 49

agrammaticaliteit   82, 275

allegorie   19, 41, 162, 248, 249, 348

allegorese   320, 330

alliteratie   176

anakoloet 53, 82

Ander, de

andersglobaliseringsbeweging

anti-intellectualisme

antimetrie

antropologie

aristocratie

ascese   301, 303, 312, 313, (362)

aura

Auteur

auteursintentie

autonomie

avant-garde

 

babyboomers   155

banaliteit

beeldspraak

bekentenislyriek

betekenis

betekenisloos

betekenisritme   28, 30

betekenissnelheid

biedermeier

biologie

blogosfeer

boerenlullenpoëtica   77, 196 (boerenlul)

boodschap

broodjeszaak

Buiten, het

 

canon

castratie

chaos

cliché

closure

communicatie

communicatieve functie

communisme

compositie

consumptie

consumptiedemocratie

consumptiemaatschappij

cynisme

 

dagboek

decentrering

democratie

denotatie

de-territorialisatie

dialectiek

Ding

discours

discursiviteit

domesticatie

doxocratie

 

eclecticisme

Eeuwige Wederkeer

ego

elite

emotie

engagement

epifanie

epos

estheticisme

esthetiek

ethiek

experiment

 

fascisme

feminisme

figuratie

filosofie

formalisme

 

gebeurtenis

Geheugen

gemeenplaats

gemeenschap

genot

geschiedenis

Geschiedenis, de

Gewoonte

haiku

hermetisch

hiërarchie

hip hop

humanisme

hyperlyriek

hypotaxis

 

icoon

ideologie

ideologisch staatsapparaat

‘ik’, het

immanentie

inhoud

inhoudsvorm

intensiteiten

ironie

islamitisch

isochronie

 

jouissance

 

kapitalisme

kitsch

kleinburger

kleinkunstpoëzie

kritiek

Kwaad, het

 

leegte

limiet

linguïstisch systeem

literatuurdarwinisten

literatuurgeschiedenis

literatuurtheorie

literatuurwetenschap

lyriek

 

maat

maatgevoel

maatschappij

macht

maniërisme

manifestatie

markteconomie

melancholie

mémoire involontaire

mening

metafoor

metrum

middelmatigheidsmilitie

mimesis

mode

modernisme

moraal

mysterie

mythe

 

narcisten

neoliberaal

Niets, het

nihilisme

nirwana

nonsequitur

nostalgie

 

objet petit a

onbetamelijke, het

ondermijnen

ontregeling

ontroering

ouwehoergedicht

ouwehoerindustrie

 

paradijs

paranoïa

parataxis

parlando

poëtica

poëticaal

poëtische differentie

poëticiteit

poëtische, het

poëtisch systeem

Poëzie

poëziekritiek

politiek

politieke poëzie

populisme

postmodernisme

poststructuralisme

prozagedicht

psychoanalyse

psychose

publiek

 

rap

realisme

reële, het

religie

re-territorialisatie

retoriek

ritme

ritmisering

ritmische functie

ritueel

romantiek

rondeel

rouw

ruimte

ruimtelijkheid

 

samenleving

satire

schaamte

schoonheid

Schone, het

schrijverschap

seculier verlangen

semantisch sublieme, het

sentimentaliteit

significatie

singulariteit

Singuliere, het

sociologie

softsurrealisme

sonnet

staatsmedia

stijl

street credibility

structuralisme

subjectiviteit

sublieme, het

syntaxis

 

taalpessimisme

talent

traditie

terroristen

testament

theorie

tijd

tijdverspilling

toon

traditie

transcendentie

troost

 

uitdrukkingsvorm

urgentie

utopie

utopisme

 

variatie

verbeelding

verlangen (seculier verlangen)

verontwaardiging

verstaanbaarheid

vervreemding

vervreemdingseffect

verwondering

verwonderingsindustrie

verwonderingsparadigma

verwonderingspoëtica

verwonderingspoëzie

verzet

visioen

volk

voorstelling

vorm

vorm-inhoud-dichotomie

vorm-inhoud-model

vrije poëzie

vrije vers

vrijheid

vrijheid van meningsuiting

 

waarheid

weerstand

weerstandsbeleid

wereld

werkelijkheid

wetenschap

Wet

wil

woede

 

zelfexpressie

zelfmoord   146, 193, 195, 315, 316, 335, 340

zoekmachines