Weerstandsbeleid + Index

MettesCassette

 

Weerstandsbeleid. Nieuwe kritiek is, na N30+, het tweede deel van het Nagelaten werk van Jeroen Mettes. Het bevat een ruime selectie uit de blog Poëzienotities, samen met de scherpe en erudiete kritieken en essays die Mettes naliet. Ze tonen zijn strijd tegen de taal die overheerst: die van de gelikte woordvoerders, het eindeloze gebabbel, de verzwegen ideologie. Ter afsluiting van deze kritische teksten is er een document dat niet eerder gepubliceerd werd: de poëtica bij het prozagedicht N30. Dat vormt de overgang – het creatieve niemandsland – tussen Jeroen Mettes de criticus en Jeroen Mettes de dichter. Geert Buelens, dichter en hoogleraar Nederlandse letterkunde, en vroege lezer van Mettes’ werk, gaat in zijn nawoord in op de eigenzinnige poëtica van Mettes.

 

INDEX RERUM

Als aanvulling bij het Nagelaten werk, een lijst met belangrijke termen die voorkomen in Jeroen Mettes’ essays en blogteksten zoals opgenomen in het deel Weerstandsbeleid, van Het Absolute tot Zoekmachines.

 

A

Absolute, het  42, 87, 88, 91, 106, 121, 188, 189, 197, 217, 314, 320, 323, 324, 329, 334, 349

academisme   43, 49, 162, 163

adolescentie   344

affect   38, 41, 344

affirmatie   347

agitprop   179

agrammaticaliteit   82, 275

allegorie   19, 41, 162, 248, 249, 348

allegorese   320, 330

alliteratie   176

amusement   345

anakoloet 53, 82

anekdote   38, 349

Ander, de   183, 187, 226, 268

andersglobaliseringsbeweging   344

anti-intellectualisme   43, 141

anti-lyriek   205

antimetrie   288

arbeid   264

aristocratie   135, 136, 147, 200, 271

ascese   301, 303, 312, 313, (362)

aura   108, 160, 166, 183, 263, 266, 269, 272, 310

Auteur   271, 272

auteursintentie   271

autonomie (autonoom)   22, 41, 48, 63, 82, 90, 232, 252, 275, 345

avant-garde   26, 56, 57, 71, 73, 122, 163, 199, 211, 240, 271, 281, 345, 353, 354

 

B

babyboomers   34, 155

barok   74

banaliteit   20, 185, 335

beeldspraak   273, 274

bekentenislyriek   90

betekenis   26, 30, 38, 62, 249, 250, 266, 290, 310, 317, 348, 352

betekenisloosheid   98, 125, 129, 148, 258

betekenisproductie   282, 309

betekenisritme   28, 30

betekenissnelheid   231

biedermeier (neo)-   135, 239, 252

Bijbel, de   52

binnenrijm   176

biologie   154

blogosfeer   103

bloemschikkunst   15

boeddhisme   145

boerenlullenpoëtica   77, 196 (boerenlul)

boodschap   147, 148, 265, 269, 271

broodjeszaak   217, 218

Bijbel, de   80, 118

Binnen, een   330

Buiten, het   314-316, 320-326, 328-330, 331, 333, 335, 336, 340, 341

burgerlijkheid   122, 123, 251

 

C

canon(vorming)   72, 250

campingromantiek   17

castratie   313, 333

catastrofe   93, 329, 330, 344

chaos   55, 61, 64, 302, 303, 314, 348, 354

cliché   17, 18, 19, 25, 27, 31, 39, 55, 63, 82, 90, 115, 116, 141. 151, 183, 189, 218, 262, 277, 302, 325, 327

closure  28, 48, 292

collectiviteit   323

communicatie   63, 185

communicatieve functie   257

communisme   112

compositie   343, 344, 347, 350, 353, 356

consument   58, 147, 192, 217, 239, 295

consumptie   140, 293, 297, 304, 306

consumptiedemocratie   199

consumptieliteratuur   239

consumptiemaatschappij   304

cowboy-absolutisme   92

cynisme   91,92, 112, 142, 304

 

D

dagboek   256, 280

(pan)darwinisme   293, 294

debatpolitie   104

decentrering   76

democratie   112, 146, 183, 200, 349

denotatie   62, 148

de-territorialisatie   253, 257, 265

dialectiek    22, 251

dictatuur   111

Ding, het   271, 312, 313, 320, 321, 325, 327, 335, 336

discours  146-148, 322

discoursanalyse   326

domesticatie   97

dominantie   205

dood, de   333

doodsdrift   51, 312

doosjesmodel   248, 258

doxocratie   105

 

E

eclecticisme   151, 216

écriture   206

eenzaamheid   313

Eeuwige Wederkeer   283, 288, 290

ego   158, 310

elektronische poëzie   197

elegie   86

elite   73, 147, 176, 192

emotie   58, 60, 73, 75, 234

engagement   58, 59, 346, 356

enjambement   26, 108, 251

entertainment   239

epifanie   40, 41, 140, 189, 226, 301, 304, 306, 312, 350

epos   349, 350, 353, 354, 356

essays   160

estheticisme   120, 121, 147, 303

esthetiek   22, 182, 191, 313

ethiek   45, 46, 226, 268, 294, 295, 333, 336, 340, 356

ethisch appèl   295, 296, 310

Eurodisney   155

Europa   227

evolutie   106, 293

evolutietheorie   128

experiment   46, 265

experimentele poëzie   275, 349, 350

 

F

Fallus, de   122

fantasie   158-160

fascisme   71, 92

feminisme   57, 182

filosofie   79, 354

fluff (literaire)   230

formalisme   54, 74, 281, 357

Franse Revolutie   135

 

G

geld, het   343

gebeurtenis   21, 47, 291, 344, 346, 347, 356, 357

Geheugen   283, 285-288, 290, 291

geluk   305

gemeenplaats   75, 119

gemeenschap   13, 17, 344, 349, 353, 356

genocide   106, 116

Gedicht, het   22, 82

gemeenplaats   90

genie, het   74

genot   48

geschiedenis   119, 120, 135, 147, 305, 346, 354, 355, 357

Geschiedenis, de   344, 347, 354

gevoel   261

Gewoonte   283-288, 290

globalisering   227, 354

(god) God, de   310, 312, 343

Goelag   240

 

H

haat   15

haiku   20, 247

happy pill   303

hartstocht   124

hermetisch   18, 185, 250, 285

hermeneutisch   38

hiërarchie   145

hip hop   170

historisch-materialisme   166

holocaust   70

humanisme  154

hyperlyriek   205, 206, 210

hyperbewustzijn   331, 332

hypertoegankelijk   205

hypotaxis   301

 

I

icoon (iconisch)   273, 279, 291

idealen   158

ideologie   54, 205, 304, 346

ideologisch staatsapparaat

‘ik’, het (de)   39, 41, 251, 256, 268, 302

imagisme   40

imbeciliteit   340

immanent   271, 272, 296, 310-312, 321, 335, 350, 354

individu, het   121, 181, 213, 271

individualisme   146

informatie   38, 98

inhoud   16, 42, 61, 73, 126, 136, 229, 242, 248-250, 253, 259, 265, 273, 282, 323, 343, 345, 347

inhoudsvorm   61-63

intensiteiten   281, 288, 289, 291

internet   79, 193

interpretatie   249, 266, 282, 328, 348

ironie   23, 39, 75, 90, 91, 159, 239, 294, 327, 328, 331-336, 340, 341, 354

islamitisch

isochronie   277, 279

Israël   234, 236

 

J

jouissance   205, 325

 

K

kapitalisme   22, 71, 214, 304, 305, 306, 343, 347, 351, 353

kitsch   38, 39, 73, 96, 137, 177, 252

Klassieken, de   118

kleinburgerlijk   347

kleinkunstenaars   147

kleinkunstpoëzie   57,

Koude Oorlog   112

kritiek   19, 77, 142, 356

kunst   39, 229, 252, 254, 281, 296

kunstwerk   265, 267, 346, 347, 354

kwaad, het   80, 157, 183, 211

 

L

leegte   336, 341, 346, 351, 354

liefde   138, 356

limiet   314-316, 321, 322, 328, 324, 335, 340, 341

linguïstisch systeem   82, 272, 273, 275

literatuurdarwinisten   18, 152-154

literatuurgeschiedenis   118, 128. 189, 200, 250

literatuurkritiek   79, 166, 167

literatuurtheorie   19, 44

literatuurwetenschap   128, 133, 163, 272

liefde   39, 97

lyriek   70, 75, 126, 194, 202, 324, 327, 350

 

M

maat   261, 262, 264

maatgevoel   261

maatschappij   90, 104, 140, 181, 216, 303-305, 312, 324, 354

macht   104, 347

maniërisme   71

manifestatie   62

mannelijkheid   205

Markt, de  211, 354

markteconomie   147, 303

marxisme   112

media   135, 142, 346

melancholie   93, 108, 150, 177, 178, 343, 354

mémoire involontaire   287

mening   103

Mens, de   39

mensheid   346

messiascomplex   170

metafoor   20, 30, 33, 38, 69, 75, 97, 112, 123, 226, 247, 248, 250, 253, 257-259, 281, 286, 301, 307, 322, 351

metafysica   90

metrum   54, 62, 107, 108, 212, 213, 256, 272, 273, 275, 276, 279-281, 283, 288, 289

middelmatigheidsmilitie   218

mimesis   320, 335, 340

mode   149-151

modernisme   120, 309, 345, 356

moraal   22, 41, 150, 159

moslim   104

mysterie   263

mythe   120

mythologie   117

 

N

narcisisme   239

nationaal-socialisme   334

natuur    40, 294, 310

Nederland   16, 354

neoliberaal   183

New Age   105

New Sentence   344

Niets, het   181, 300, 304

nihilisme   179, 239, 345

nirwana   210, 300, 301, 312

non sequitur   280, 317, 322, 323, 334, 344, 349, 351

noodzaak   258

nostalgie   34, 123, 252

 

O

objet petit a   325, 327, 329

onbepaalde, het   24

onbetamelijke, het   182

ondermijnen   141

ontregeling   309, 310, 311

ontroering   35, 37, 38, 41, 42, 239

ontsnapping   22

Orde   235

oriëntalisme   101

ouwehoergedicht   115

ouwehoerindustrie   147

 

P

paradijs   331, 332, 341, 343, 345, 354

paradox   301, 309, 326, 354

paranoïa   146

parataxis   301, 334, 350, 351

parlando   207, 210

pentameter   135

persoonlijkheid   254, 255, 256

poëtica   26, 31, 59, 81, 89, 97, 215, 242, 282, 293, 297, 302, 309, 311, 343, 349

poëtische differentie   311, 312

poëticiteit   63, 281

poëtische, het   312

poëtisch systeem   272, 275

Poëzie   63, 197, 311, 312, 320-324, 329, 335, 340

poëziekritiek   56, 59, 167,168

politiek   90, 226, 340, 343, 344, 346

politieke poëzie   354, 356

populisme   43, 200

postmodernisme   28, 85, 149, 162, 239, 293, 295, 302, 309, 310, 329, 331, 334, 345, 351

poststructuralisme   280

profeet   122

proletateriaat   135

protest   345

prozagedicht   63, 82, 118, 188, 189, 249, 276, 278

psychoanalyse   125, 313, 333

psychose   333-335, 340

publiek   135

 

R

rap   11, 44, 60, 92, 135, 170, 184

racisme   60

realisme   70, 112

rechtvaardigheid   356

reële, het   312, 313, 320, 329, 334

religie   305, 306

Renaissance   200

representatie   83, 282, 285, 287, 320, 329, 340, 345-347, 351, 352, 354, 356

re-territorialisatie   253, 257

retoriek   122

revolutie   347

rijm   241, 256

ritme (ritmisch)   22, 28, 29, 54, 99, 100, 129-131, 143, 146, 151, 212, 213, 232, 252, 257-260, 262, 265-267, 269, 272, 273, 275-276, 279-291, 303, 312, 340, 344-346, 350, 351, 353, 354

ritmisering   99

ritmische functie   258

ritueel   98-103, 129-132, 253

roman   120, 352

romantiek   38, 39, 40, 87, 135, 199, 238, 239, 251, 315

rondeel   78

rouw   93

ruimte   30, 31, 255, 257-259, 264, 347, 351, 354

ruimtelijkheid   30, 256

 

S

samenleving   146, 147, 303

sarcasme   210

satire   354

schaamte   97, 156, 157

schoonheid (het schone)   59, 188, 191, 242, 270, 345

schrijverschap   263, 265

seculier verlangen

seks   80

seksisme   60

semantisch sublieme, het   292, 293

sentimentaliteit (sentimentalisme)   39, 41, 239

shoahkitsch   116

significatie   62

singulariteit   63, 310-312, 347

Singuliere, het   226

sociaal-darwinisme   105

sociologie

softporno   137, 138

softsurrealisme   137, 138

sonnet   62, 71-73, 247, 251, 255, 271, 272, 278, 279

snobisme   101, 126

spektakelmaatschappij   105

spreektaal   20

staatsmedia   146

stijl   73, 118, 121, 181, 182, 187, 254, 281

stollen   279, 280

stotteren   280, 281

straatrumoer   346

street credibility   44, 60, 346

stripfiguur   110

structuralisme   280

subjectiviteit   40, 42, 205

sublieme (semantische), het   74, 181, 292, 307, 312, 313, 343, 351

syntaxis   30, 47, 62, 130, 132, 204, 232, 257, 258, 272, 275, 282, 327, 350

 

T

taalpessimisme   32, 83, 84, 298

talent   94, 263

tegencultuur   179

televisie   139, 140, 200, 324, 329, 345

tekenfilms   172

terreur   105

territorialiseren   259

terroristen   46, 49, 171

testament   269, 347

theorie   44, 83, 90, 226, 294

tijd   30, 87, 93, 214, 216, 247, 257-259, 265, 269, 283-288, 346, 350, 351, 353

tijdverspilling   266

tijdgeest   105

toon   202-205, 210, 214-215

totalitair   146

traditie   15, 72, 121, 189, 204, 272

transcendent   191, 271, 296, 310-312, 313, 320, 329, 347, 354

transcendentie    343, 350

transparantie   147-148

troost   35, 37, 54, 159, 160, 325

T-tendens   354

 

U

uitdrukkingsvorm   61-63, 107

unheimliche, het   24

urgentie   151, 191

utopie   22, 90, 91, 109, 226, 341, 344, 345

utopisme   34

 

V

Vader, de   35

variatie   288

verbeelding   84, 102, 160, 259, 290, 307, 329, 345, 347

verlangen (seculier verlangen)   22, 28, 35, 51, 87, 88, 91, 95, 216, 226, 239, 240, 241, 261, 296-298, 300, 312, 330, 335, 337, 344-347, 353, 354, 356

verontwaardiging   151

verstaanbaarheid   73

vertalen   230

vervreemding   138, 191

vervreemdingseffect   112, 281

verwondering   27, 31, 40, 298, 300, 301, 304, 345, 347, 350

verwonderingsindustrie   40

verwonderingsparadigma   32

verwonderingspoëtica   27, 293, 306, 312

verwonderingspoëzie   299, 303

verzet   78, 85, 105, 106, 136, 257, 258, 260, 345

vinexmens   46

visioen   262, 263

vitalisme   25

vliegtuigliteratuur   174

vluchtwegen   353

vluchtwetenschap   356

volk   15, 43, 54, 73, 113, 167, 199, 200, 306, 356

voorstelling   256, 257

vorm   16, 42, 54, 55, 61-63, 71, 72, 74, 107, 118, 119, 121, 126, 136, 189, 229, 242, 247-251, 253, 259, 272, 282, 343, 349-351, 354

vorm-inhoud-dichotomie, 248

vorm-inhoud-model   249, 250, 253

vrije markt   104, 105

vrije poëzie   280

vrije vers   47, 63, 273, 274, 276, 278, 280

Vrije Westen (het)   237

vrije wil   106, 296

vrijheid   71, 104, 119, 183, 267, 293-295, 304, 305, 354

vrijheid van meningsuiting   104, 147

 

W

waarheid   90, 185

wanhoop   139, 178

weblog   78, 161

weerstand   261-263, 265

weerstandsbeleid   262

wereld   195, 216, 259, 261, 262, 264, 266-268, 272, 293, 294, 303, 304, 312, 313, 314, 324, 331, 341, 343, 344, 347, 348, 350-357

wereldburgeroorlog   353

werkelijkheid   32, 55, 60, 76, 84, 90, 329, 346, 347, 354

wetenschap

Wet, de   60, 111, 336-340, 356

wil, de   301, 316

willekeur   349

woede

writer’s block   263

 

Z

zelfexpressie   194

zelfmoord   146, 193, 195, 315, 316, 335, 340

zelfspot   327

zelfverlies   67, 324

zoekmachines   349