Kritisch Literatuur Lexicon over Mettes

by: Siebe Bluijs

Voor het Kritisch Literatuur Lexicon (KLL) schreven Bram Ieven en Siebe Bluijs een uitvoerig overzichtsartikel over Jeroen Mettes. Het artikel gaat in op de techniek, ontwikkeling, thematiek, poëtica en de literair-historische context van Mettes’ werk. Aan bod komen: Mettes’ blog en kritische essays, zijn (minder bekende) vroege prozastukken die zijn gepubliceerd in verschillende literaire tijdschriften, de reeks ‘In de sfeer van het gestelde’, ‘Poor Yorick Entertainment’ en natuurlijk N30. Het artikel verscheen in de 138ste aanvulling van het KLL (december 2018). Het is het tweede nummer van het Kritisch literatuur lexicon van de 21ste eeuw​, dat onder redactie staat van S. Bax, J. Dera, L. De Taeye, B. Lambrechts & C. Lammer en dat verschijnt bij Uitgeverij Garant (Antwerpen).

Tags: none

Comments are closed.