Over deze site

Deze website is gewijd aan de nalatenschap en de receptie van het werk van de jong gestorven dichter, redacteur, criticus en literatuurwetenschapper Jeroen Mettes (1978-2006). Meer dan een online documentatiecentrum, biedt deze site ook ruimte aan nieuwe bijdragen van dichters, essayisten en literatuurwetenschappers uit Nederland en Vlaanderen die zich door Mettes’ vernieuwende werk aangesproken voelen.

De aanzet voor het Lexicon werd gegeven door de Amsterdamse Stichting Perdu  in haar reeks ‘De Nederlandse poëzie in een wurggreep: Mettes-Lexicon I en II’. Dat Lexicon wordt hier gaandeweg aangevuld met nieuwe bijdragen, terwijl ook (on)gepubliceerde fragmenten uit Mettes’ nalatenschap en uit het onvoltooide, Engelstalige proefschrift The Poetry of the Formless digitaal beschikbaar worden  gemaakt. Ten slotte biedt deze website een zo volledig mogelijk overzicht van de ontvangst van de postume publicatie Nagelaten werk.

Mettes’ Nagelaten werk (samenstelling Piet Joostens, Frans-Willem Korsten en Daniël Rovers, vormgeving Siebe Bluijs) verscheen postuum bij uitgeverij Wereldbibliotheek. Het werd op 7 juni 2011 gepresenteerd in de HEMA van Den Haag.  De uitgave bestaat uit een cassette met twee boeken: Weerstandsbeleid en N30+. Het werk werd postuum genomineerd voor de C. Buddingh’-prijs 2012.

Weerstandsbeleid. Nieuwe kritiek bevat een ruime selectie uit de blog Poëzienotities, samen met de scherpe en erudiete kritieken en essays die Mettes naliet.

N30+. Nieuwe zinnen bevat het grote poëzie-in-prozawerk N30, waarvoor Mettes inspiratie haalde bij de ‘new sentence’ van Amerikaanse Language-dichters als Ron Silliman, gevolgd door de eerder in het tijdschrift Parmentier verschenen reeksen ‘In de sfeer van het gestelde’ en ‘Poor Yorick Entertainment’. Hier leest u enige fragmenten uit N30 en de poëticale tekst ‘Politieke poëzie’.

Redactie website
Piet Joostens
Frank Keizer
Frans-Willem Korsten
Daniël Rovers
Marieke Winkler

Vormgeving
Siebe Bluijs en Timen Olthof

 

Deze site werd mogelijk gemaakt met de gewaardeerde steun van
Stichting Lira, Perdu (Amsterdam) en de erven Jeroen Mettes.