donderdag, september 21, 2006

113 Comments:

Chrétien Breukers said...

Zeer origineel, deze recensie van Leegte, leegte die ademt.

11:03 AM  
Anoniem said...

jeroen zou je me je laatste hst dat je in het promovendi seminair hebt gepresenteerd willen sturen?

11:51 AM  
Anoniem said...

Jongen wat hield en hou ik van jou.

Jeroen is vrijwillig uit het leven gestapt.
Geloof mij beste weblog-vrienden of vijanden van Jeroen. Hij heeft driekwart van zijn leven op deze aardbol in een hel geleefd.
Depressie.
Ik dank zijn moeder,
gestorven toen hij 15 was DEPRESSIE kwam 10 keer harder terug, ik dank zijn tante die zich over hem ontfermde toen zijn moeder stierf maar jammer genoeg 1,5 jaar geleden plotseling stierf aan een hersentumor DEPRESSIE kwam nog harder terug, ik dank zijn oom en de andere oom en zijn vrouw, ik dank Sonja, ik dank de professoren op de universiteit en alle andere mensen die hem hebben bijgestaan in moeilijke tijden.

" Posted by Jeroen Mettes " was de laatste keer doelbewust LEEG
( Voor hem was het leven leeg ).

MAAK HEM VOL! LAAT DE RECENCIES OVER JEROEN MAAR KOMEN.

Zijn beste vriend P.M.

5:42 AM  
Martin van Kralingen said...

Ja, het is triest. Zo'n einde, na zo'n ondraaglijk lijden.

Misschien toch ook het verkeerde vak gekozen?! Ik bedoel, een dichter kan gedijen op zijn depressies, desnoods een pistool op een collega of een hospita richten. En zelfs dan nog heeft hij de mogelijkheid om uit het raam te stappen en toe te treden tot de sociëteit van dode dichters.

In de wetenschap gaapt er een en al leegte tussen 0 en 1. Daartussen is het totaal witte kamer, zal ik maar zeggen.

Dat hij mag schitteren in het engelenkoor.

9:48 AM  
Samuel Vriezen said...

Hoorde het gisternacht. Afgrijselijk. Had geen idee, we hebben elkaar nooit ontmoet. Deelneming met allen. Meer later.

12:17 PM  
Frans-Willem said...

Jeroen is er nog, lichamelijk. We gaan hem cremeren op dinsdag 26 september in uitvaartcentrum Ockenburg - Den Haag. Vanaf 14.15 is Jeroen nog even te zien. Vanaf 15.00 uur nemen we afscheid. Vanaf 15.30 kunnen we nog even napraten en daarna -- is het daarna.

12:36 PM  
Ruben van Gogh said...

Verdomme.
Had hem twee keer bijna ontmoet. Hij was een van de weinigen waarvan ik echt nieuwschierig was wat hij over een aantal poëziekwesties te zeggen zou hebben.
Het ga je goed Jeroen.

3:55 PM  
Thomas Blondeau said...

De wereld draait nu te snel zonder hem. Veel te snel.

4:41 PM  
Fieneke said...

Wat erg... Ik kende hem niet al te goed, maar ik mocht hem heel erg graag. Zo zonde, wat verdrietig... Sterkte aan hen die hem dierbaar hebben. En voor Jeroen hoop ik op een mooie rust.

5:12 PM  
Xavier Roelens said...

Dit is onwezenlijk... Ik weet niet wat te zeggen... Kan er iemand het adres posten van het uitvaartcentrum? Misschien kom ik, helemaal uit Gent. En uit sympathie voor het prachtige werk dat hij in zijn korte leven toch geleverd heeft.

x

6:37 PM  
Erik Jan Harmens said...

Ik ga in mijn tuin staan met een Ricard in mijn hand en hef het glas. Dag Jeroen. P.M. en de anderen, may the force be with you.

6:45 PM  
Gerardo Soto y Koelemeijer said...

Ik heb altijd gedacht dat ik aan het eind van de weg van jarenlange studie
Jeroen zou tegenkomen, die me, verveeld van het lange wachten, zou vragen:'Waar
bleef je?'

Zo ver op ons voor. Het ga je goed Jeroen. Het ga je goed.

7:13 PM  
Yasco said...

Crematorium Ockenburg is, begrijp ik, aan de Ockenburgerstraat 21, te Den Haag (tel: 070 - 3978411).

Ik hoop jullie op dinsdag vanaf kwart over twee te zien.

YH

7:41 PM  
Ingmar Heytze said...

Zo'n scherpe blik, zo'n goede hand van schrijven, zo'n snelle geest.

Wat verschrikkelijk jammer.

'Goeie reis en hou je haaks en kijk goed uit -'

11:08 PM  
Erik Lindner said...

Op 7 september 2005 schreef Jeroen het volgende (we mailden over de mogelijkheid en uiteindelijk onwenselijkheid van een Nederlandse versie van 'Jacket', het Engelstalige poezie-internetmagazine). Mogen de woorden hieronder Jeroens scherpe analytisch vermogen kenmerken. Ik denk niet dat hij me kwalijk zou nemen dat ik ze met jullie deel.

"In het Nederlandse taalgebied hebben we, meen ik, niet twee volwaardige poëziegemeenschappen. Over het algemeen worden de beste dichters (of dat nu meer "traditionele" of meer "avontuurlijke" dichters zijn)
gewoon bij de bekende Amsterdamse uitgevers uitgegeven. Arjen Duinker kan gewoon naast Rutger
Kopland bestaan. Dat is prettig voor zover iemand als Duinker even veel aandacht krijgt als Kopland (in de VS had Duinker waarschijnlijk tot zijn dood moeten
wachten voor de VSB/Pulitzer) en dat Kopland niet a priori wordt gedemoniseerd. Tegelijk is het jammer dat er zo enkel een scheiding tussen goed en minder goed bestaat, tussen grote en kleine of géén uitgevers; er
staat weinig op het spel ONDER de serieuze dichters. Ze publiceren in elkaars tijdschriften en bij de
zelfde uitgevers etc. Waardoor er geen behoefte is voor talent om zich buiten het officiële circuit te uiten."

11:53 PM  
Starik en Tuinman said...

Met innige deelneming aan allen die hem liefhadden. We voelen met jullie mee.

7:25 AM  
Jos Joosten said...

Een verschrikkelijk bericht. Het verlies van een onvervangbare stem in de debatten. Veel sterkte voor alle vrienden en familie, de komende dagen en de tijd erna.

11:05 AM  
Frans-Willem said...

Vanochtend Jeroen gezien zoals hij ligt opgebaard. Het is een koud, wassen beeld, en tegelijk veel meer dan dat. We herkammen zijn haar, of aaien daar doorheen, ieder voor zich. Terwijl de gesprekken, in de loop van de dag, alle kanten op draaien en er veel wordt gehuild, wordt er ook veel gelachen. Langzaamaan bewegen we in de richting van een afscheid dat meer kan zijn dan wanhopige treurnis. Ik stel voor dat we, voorzover mogelijk, in ons afscheid recht doen aan wat was: een feest van een mens.

3:58 PM  
M.H.Benders said...

Misschien een idee om poezienotities te conserveren als nagedachtenis? Ik wil de hosting wel verzorgen/betalen. Het zou jammer zijn als zijn werk zomaar verdween.

6:04 PM  
Arne Schoenvuur said...

Vannacht thuisgekomen en het bericht gelezen.

Jeroen, je was iemand waar ik naar opkeek. Ik heb respect voor je.

In deze laatste post weerklinkt jouw "last post".

We zullen je witregel als een eervol orgelpunt in ons hart, in onze kritieken en in onze verzen dragen

Arne.

12:10 AM  
lezer said...

Ongetwijfeld heeft hij nu dat fijne leven dat hem wachtte.

In goed en kwaad waarachtig ben ik geweten,
Bekend en ontraadseld door wie mij ondervonden
Voorheen zo ondoorgrondelijk en ben ik blootgelegd.
Maar die mij dwong te slapen voordat hij wakker riep,
Hoe wil hij mij ontkennen die mijn geheim ontkrachtte en
Zocht er in te schuilen en meer als hij vermocht-Als
Iemand mij maar ver
Leiden kon van die verdoemde onheilige waar
Schijnlijkheid naartoe desnoods rare verklaringen
Nu er met spelletjes nog tijd te verslijten valt in
Vroeg of laat ben ik een ogenblik waarachtig
Bepaald en verduurzaamd door wie mij vergezelde
En even mede plichtig aan die kortstondigheid
Waar nu dan te berusten dan in uitgestrekte
Weerzinnige vervreemding of in anders welke
Beddingen van onbegrip zal ik mij ontvouwen-Als
Niemand mij dan thuis
Kan brengen alvorens ik verloren ga als dubbel
Zinnigheid zonder gelijke, als radeloos totaal onopgelost,
Valt geen extatischer vergissing in liquidatie te begrijpen
Dan ik en die alleen waarachtig tot oplossing bederven moet.

8:16 AM  
Anoniem said...

I write of hell; I sing (and ever shall)
Of heaven, and hope to have it after all.


('Hesperides - Argument')

Jeroen, helaas heb ik maar één college van jou mogen meemaken. De reis begon bij Robert Herrick, en ik had graag gezien hoe ze zou eindigden - of, liever, eindeloos zou herbeginnen. Onze reis zal nu anders worden - leger, kleurlozer waarschijnlijk. Het ga je goed op jouw reis.

Blijf zingen.

Stefan

12:09 PM  
Anoniem said...

Bij alle poetische woorden hierboven gesproken kan ik mij alleen maar aansluiten. Rust zacht Jeroen. En veel sterkte aan allen die hij achterlaat.

Machteld

12:23 PM  
VLR said...

Zo jong, zo intelligent, zo bloedserieus, zo jammer.
Ik hoop dat er nog iets behouden kan blijven van deze weblog. Er staat zo veel interessants in.

Bertus Pieters

6:37 PM  
Renee said...

Innige deelneming met allen die Jeroen lief hebben. Ik kende Jeroen niet persoonlijk maar bewonderde zijn snelle geest en zijn intense betrokkenheid bij de wereld. We hielden van dezelfde filosofen en ik genoot van zijn filmpjes. Bij Perdu viel zijn naam vaak en we hoopten dat hij nog eens tijd zou hebben om bij ons te komen spreken en discussieren. Hij heeft ons veel nagelaten. We zijn daar dankbaar voor maar wat een gemis dat hij er zelf niet meer is.

7:46 PM  
wtr. said...

Jeroen

ik spreek je hier toch nog maar even aan. We hebben mooie discussie gehad, over eenheid, eenheid in poezie maar ook de consequenties daarvan. Eenheid in poezie betekende eenheid in de wereld.

Ik zal er alles aan doen de eenheid terug te brengen in de poezie. Ik zal het echter zonder je weerwoord moeten stellen.

Jeroen je nam het laatste woord
en nam het mee

ik zou willen vragen: zeg het voort


wouter

9:48 PM  
Anoniem said...

een ritme, dat mijzelf vernielt.

(G. Achterberg)

10:13 PM  
piet joostens said...

De redactie van yang is met stomheid geslagen, ons verdriet is groot. In het volgende nummer plaatsen we het stuk dat Jeroen daarvoor bedoeld had. Morgen komen we naar Den Haag. Jeroen zal erg gemist worden, in Vlaanderen en in Nederland, bij yang, bij de collega's van Parmentier, en daarbuiten en daarna.

10:29 AM  
Anoniem said...

Woorden schieten in dit geval tekort. Ik wens een ieder die Jeroen dierbaar was ontzettend veel sterkte toe.
Sanne

10:59 AM  
Herlinda Vekemans said...

Innige deelneming aan zijn familie, zijn vrienden en allen die met hem samen werkten. Ook voor de mensen die zoals ik slechts af en toe in de virtuele wereld contact met hem hadden is het bericht van zijn dood een grote schok.

11:28 AM  
LH said...

Hij had zijn aandacht
kunnen geven.

Aandacht had zijn gezicht
kunnen behouden.

Het had in het gedicht
niets kunnen dichten.


*

In het gedicht
verkoos hem de verdwijning,

en in zijn verdwijning
toonde hem de aandacht

het gezicht,
dat behouden blijft.

11:29 AM  
Anoniem said...

Ik wens een ieder die Jeroen liefhad veel sterkte voor nu en de komende tijden.

Een leven is meer dan de som der jaren.

Jikke

12:27 PM  
Michaël Stoker said...

Een grote schok. Veel sterkte voor Jeroen's vrienden en familie. Als collega-promovendus heb ik Jeroen een paar keer ontmoet en stevig met hem gediscussieerd. Zijn afwezigheid bij die discussies en het leeg blijven van zijn poëzienotities is pijnlijk. Op het moment van Jeroen's crematie moet ik college geven. Dat zal ik doen. Uit eerbetoon voor de inspiratie die hij als schrijver en lezer gaf.

"In order for music to free itself, it will have to pass over to the other side, there where territories tremble, where the structures collapse, where the ethoses get mixed up, where a powerful song of the earth is unleashed, the great ritornelles that transmutes all the airs it carries away and makes return."
Gilles Deleuze.

12:57 PM  
Anoniem said...

sterkte, aan iedereen die het nodig heeft! ik kan niet geloven dat jeroen niet volgende week toch op komt dagen om college te geven. het is heel verdrietig om hier te lezen dat hij het zwaar heeft gehad. hoewel verdrietig ben ik ook blij hem net te hebben leren kennen. maar ik had nog veel meer van hem willen leren!

5:21 PM  
ThomasM said...

Internet is een scherpzinnige armer, veel sterkte aan iedereen die hem persoonlijk kende.

7:41 PM  
Anoniem said...

Onwerkelijk, ergens kan ik het nog steeds niet geloven, ik heb het gevoel dat hij nog zoveel te zeggen en te delen had.
Ik wil iedereen veel sterkte wensen, en heb geen woorden meer.

Floor

9:20 PM  
Anoniem said...

Nog steeds zo moeilijk te geloven, al kende ik Jeroen slechts zijdelings als collega-promovendus en vooral als medewerker van Parmentier, waarvoor hij een paar prachtige stukken heeft geschreven. We hadden op nog veel meer gehoopt. Veel sterkte voor allen die hem liefhebben, tijdens het afscheid morgen en daarna.
Floor van Renssen

9:33 PM  
eva cox said...

Heerlijk intelligent, speels en humoristisch. Verdomme.


GEDICHT (Paul van Ostaijen)

Leg uw hoofd zo in mijn arm
dat van uw voorhoofd naar uw mond mijn blik schuive
over de kam van uw neus
Leg uw hoofd zo
ik leg op uw mond mijn hand
wees rust

1:40 PM  
Anoniem said...

Good design!
[url=http://umvqpppl.com/vcao/hvtc.html]My homepage[/url] | [url=http://maeidiyk.com/ecin/xuur.html]Cool site[/url]

10:14 AM  
Anoniem said...

Good design!
My homepage | Please visit

10:14 AM  
Anoniem said...

Well done!
http://umvqpppl.com/vcao/hvtc.html | http://rlmzxcms.com/ektc/zofi.html

10:14 AM  
Maurice Buehler said...

Zo is het goed.

Ik werp een steen:
geen vogel vliegt op.
Je klakt met je tong:
geen paard komt aangedraafd.

Ik zwijg, jij zwijgt.
Maar wij hebben
niets van messen die zwijgen.

Het verlies van één enkel vraagteken
maakt ons beiden dakloos.

Als je gaat spreken
zal ik je de mond moeten snoeren
met de ademgarens waar ik aan hang.

(Hans Faverey)

1:08 PM  
Samuel Vriezen said...

hm, interessant, ook op zo'n virtueel graf begint dan onkruid te groeien in de vorm van spam.

wie weet er software om zo'n complete blog-inhoud mee te downloaden, inclusief comments? de posts zelf heb ik al, maar de comments waren vaak toch ook niet onaardig. je kunt met dit soort preserveren kennelijk niet vroeg genoeg beginnen op dit dynamische internet.

3:29 PM  
hv said...

Samuel, vraag misschien aan mijn broer, dv@vilt.net

7:43 PM  
kantel. kantelen said...

Lieve vriend,

De wereld is groot. Een zee vol slappe golfkes. Tot ne lach dwars door de ruit in uw hart slaat, dat open hangt, want ge waart veilig, in uw eigen huis, ge rommelde wat rond, uwe kop zonder kantelen, wist ge veel wat binnen ging springen, en terug naar buiten, op nen dag. Ze zeggen dat webben gemaakt zijn van plastiekendraad, dat men daar snorren en maskers draagt, dat niks er echt, alles banaal is. Maar wat dan met dit verdriet, vriend. Kon ik het wegtrekken, onnozel masker. De wereld is groot, een zee vol slappe golfkes. Wist ge dat ge kunt verdrinken in ne lach ne plas van een paar centimeters diep.

Uw grauwe grinnik,
ik.

11:48 AM  
Dens said...

Verdorie. Ik kom net terug van vakantie in Panama, concepcion. We hebben het quasi elke dag over Jeroen gehad. Neem ik de kranten ter hand (die mijn lieve buurvrouw voor me uit de bus had genomen) en lees net een stuk van Johan Vandenbroucke over Jeroen in De Morgen.
Ik heb op Mettes' nagedachtenis een fles Merlot gekraakt en hoop dat zijn leven de leegte in mij vult.

Het ga je goed, Jeroen.
`
Sterkte aan zijn vrienden.

12:29 PM  
Anoniem said...

Mensen,

Ik dank u, ook namens de familie, voor de getoonde belangstelling voor Jeroen.

"Het is mij bekend dat hij op de dag van zijn zelfdoding nog een gedicht geschreven heeft".
Dit komt indien mogelijk nog op deze ( zijn ) Web-log te staan.

Nogmaals dank

Zijn beste vriend P.M.

3:55 PM  
Anoniem said...

Beste mensen,

Op 21 september 2006, de dag dat hij uit het leven stapte, schreef Jeroen dit gedicht:

DE STORM


1 regen en
gin
ik dril
een konijnen
brdood
om
geen druppel
regen
ik
regen en
tis
een van de grootste handelingen van esthetische wanhoop
onbepaald voor uw ogen
goed


2 of slecht grind
dag
van jenever
gillend tot ’t laatste tweede van haar leven
zand
dreven zijn groene wagen vol backseat leven
ik
lente open haard weg
gril
huis in de lentes
en glutted
göring
overleven
gillend tot de laatste tweede van haar leven


3 de schilderijen bevinden zich alleen
deze
druppel is ogenblikkelijk aanwezig
deze
openbare sting
vervoerder en het ding
deze
niks
ik brak het ijs
gras
nog is het geweest
alleen
dan
is alles zilveren regen

4 ruk diverse bundels voorbij erkenning uit
lege wijn seks
slierten
1947
het slechte schilderen
is dit het schilderen
lucifer
toen ontrafelde ik
kreetachtig wit
zwarte
en parelachtige
moment van welk amerika
keel gewereld
toen ik in mijn boom dichtsloeg


5 drank na nacht
dat de
eigenschap van het leven begeleidde
het artikel gemaakt tot pollock
het
toenmalige
hard
om hen te maken
wacht
nul
flikker op kill
naacht
de brand die niet ver
lijkt


Zijn beste vriend P.M.

4:26 PM  
Adiaphora said...

Geweldig, op de valreep, after-all;
ramt coaster JEROEN... Steamer Jackson, die eerdere al was vastgelopen op de freeze van zijn 'Drippings', jammerlijk -en ijzig- afzonk tussen genummerde tronken; On, to, 3, for, live, seks of; Een, 2, THOU, or Dice, S'ex, etc, enz.
Op de bodem zien wij het -ivre- wrak, het grondzeil van de jonge meester tussen balken en splinters, K'mit en K'gaard, Spreektralies: K'tja's en Il y a's, L'bert und Der Armeé, kortom tussen de nieuwe frames voor hedendaagse schilderijen. Beelden sterker nog dan woorden. My TUBE Piet's 'Pier and Ocean'!(nr: I,II,III...etc. enz.)of anders ook Vincent's vele Wonderlampen!
ECÛME; in de som van het vijftal!
Constellatie in het zevental...

9:24 AM  
callipyge said...

:-(

I suck at eulogies.
It just sucks that we'll have to live our lives without being exposed to Jerouinie's brilliant brain, caustic humor and witticisms anymore.

Did life turn out to be the ultimate basis of fascism?

7:33 PM  
Louis said...

I'll miss you, Jeroen. It's been a pleasure.

1:34 PM  
Anoniem said...

Net nu ik van het bloggen begon te houden,
kreeg ik te maken met rouw en verlies.
De gevolgen van de ernstige ziekte depressie
komen elke keer weer
hard aan,

Ik wens iedere blogger veel sterkte bij het verlies
van een jonge, intelligente collega en ik hoop dat het werk van Jeroen Mettes nog lang blijft (be)staan.

3:22 PM  
Sari said...

Bye bye.

7:10 PM  
Anoniem said...

Wowsers. Just heard this news and would like to chime in with my condolences to Jeroen's 'real' friends, many of whom probably are posting here. I enjoyed some facet(s) of him on IRC for a number of years. I find it hard to believe that he's gone because he was one of the most interesting people I've ever come across. I'd rather like to post something here a little more in the spirit of those times, but somehow I don't want to if Jeroen isn't going to write anything back.

-Bob

4:18 PM  
Anoniem said...

I consider it a privilege to have known Jeroen. I met him online in 1998 where he was well-known for his provocative display of incisive intelligence and wit. Later when I met him in person in Amsterdam I found him to be a warm, gentle, friendly soul who talked passionately about ideas that engaged him. Meeting Jeroen gave me hope, simply through the discovery that someone like him existed in our world. I shall never forget him and, for me, the world is a smaller place without Jeroen: his ideas and presence.
Colette

12:49 PM  
Marieke Groen said...

Sterkte aan iedereen die van hem hield. Ik kende alleen zijn werk. Wat een talent...

9:28 AM  
astrid jonker said...

Helaas bereikt mij nu pas het overlijdensbericht van Jeroen. Ik ben verbijsterd en verdrietig dat ik geen afscheid van hem heb kunnen nemen.
Een ieder die van Jeroen hield, wens ik alsnog heel veel sterkte toe.
Hij zal in mijn herinnering blijven als een fijne en uitzonderlijk getalenteerde studiegenoot.

4:12 PM  
john Schoorl said...

Geachte PM,
Mijn naam is john schoorl, verslaggever van de Volkskrant. Ik een groot verhaal maken over Jeroen en wil daarom in contact met je treden.
gr
John Schoorl
Verslaggever de Volkskrant
06-50622709

9:57 AM  
Anoniem said...

In de paar colleges die ik samen met Jeroen volgde, viel hij me op als een innemende figuur. Ik wens een ieder sterkte met het verwerken van het te lijden verdriet.

Holden Lievestro

1:29 PM  
Anoniem said...

[url=http://p1v.org/north-carolina-mortgage-loan.html]north carolina mortgage loan[/url] [url=http://p1v.org/north-carolina-mortgage-home-loan.html]north carolina mortgage home loan[/url] [url=http://p1v.org/north-carolina-mortgage.html]north carolina mortgage[/url] [url=http://p1v.org/new-york-mortgage-loan.html]new york mortgage loan[/url] [url=http://p1v.org/new-york-home-mortgage.html]new york home mortgage[/url] [url=http://p1v.org/nevada-mortgage.html]nevada mortgage[/url] [url=http://p1v.org/nd-mortgage-loan.html]nd mortgage loan[/url] [url=http://p1v.org/nd-mortgage.html]nd mortgage[/url] [url=http://p1v.org/national-city-mortgage.html]national city mortgage[/url] [url=http://p1v.org/mortgage-uk.html]mortgage uk[/url] [url=http://p1v.org/mortgage-refinancing.html]mortgage refinancing[/url] [url=http://p1v.org/mortgage-refinance-second.html]mortgage refinance second[/url]
north carolina mortgage loan north carolina mortgage home loan north carolina mortgage new york mortgage loan new york home mortgage nevada mortgage nd mortgage loan nd mortgage national city mortgage mortgage uk mortgage refinancing mortgage refinance second
http://p1v.org/north-carolina-mortgage-loan.html http://p1v.org/north-carolina-mortgage-home-loan.html http://p1v.org/north-carolina-mortgage.html http://p1v.org/new-york-mortgage-loan.html http://p1v.org/new-york-home-mortgage.html http://p1v.org/nevada-mortgage.html http://p1v.org/nd-mortgage-loan.html http://p1v.org/nd-mortgage.html http://p1v.org/national-city-mortgage.html http://p1v.org/mortgage-uk.html http://p1v.org/mortgage-refinancing.html http://p1v.org/mortgage-refinance-second.html

9:42 PM  
Anoniem said...

Halo people. Watch. A great sollution for you.
[url=http://herbal1.wesths.info/herbal-treatment.htm]herbal treatment[/url]
[url=http://herbal1.wesths.info/herbal-health.htm]herbal health[/url]
[url=http://herbal2.wesths.info/natural-herbal-medicine.htm]natural herbal medicine[/url]
[url=http://herbal2.wesths.info/acne-herbal-medicine.htm]acne herbal medicine[/url]
[url=http://treat1.hs4free.info/best-acne-treatment.htm]best acne treatment[/url]
[url=http://treat1.hs4free.info/natural-acne-treatment.htm]natural acne treatment[/url]
[url=http://treat2.hs4free.info/hemorrhoids-relief-treatment.htm]hemorrhoids relief treatment[/url]
[url=http://treat2.hs4free.info/stop-smoking.htm]stop smoking[/url]
[url=http://pain-relief.easths.info/lower-back-pain-relief.htm]lower back pain relief[/url]
[url=http://pain-relief.easths.info/chronic-pain-relief.htm]chronic pain relief[/url]
[url=http://hair-removal.easths.info/hair-removal-product.htm]hair removal product[/url]
[url=http://hair-removal.easths.info/permanent-hair-removal-at-home.htm]permanent hair removal at home[/url]
[url=http://hgh.3webhost.info/hgh-supplement.htm]hgh supplement[/url]
[url=http://hgh.3webhost.info/hgh-product.htm]hgh product[/url]
[url=http://pheromone.3webhost.info/human-pheromone.htm]human pheromone[/url]
[url=http://pheromone.3webhost.info/pheromone-perfume.htm]pheromone perfume[/url]
[url=http://relagen.3webhost.info/natural-stress-relief.htm]natural stress relief[/url]
[url=http://relagen.3webhost.info/stress-relief-tip.htm]stress relief tip[/url]
Don't delete this. Thanks!

3:49 AM  
Anoniem said...

Hello All. Watch. A great sollution for you.
[url=http://herbal1.wesths.info/herbal-treatment.htm]herbal treatment[/url]
[url=http://herbal1.wesths.info/herbal-health.htm]herbal health[/url]
[url=http://herbal2.wesths.info/natural-herbal-medicine.htm]natural herbal medicine[/url]
[url=http://herbal2.wesths.info/acne-herbal-medicine.htm]acne herbal medicine[/url]
[url=http://treat1.hs4free.info/best-acne-treatment.htm]best acne treatment[/url]
[url=http://treat1.hs4free.info/natural-acne-treatment.htm]natural acne treatment[/url]
[url=http://treat2.hs4free.info/hemorrhoids-relief-treatment.htm]hemorrhoids relief treatment[/url]
[url=http://treat2.hs4free.info/stop-smoking.htm]stop smoking[/url]
[url=http://pain-relief.easths.info/lower-back-pain-relief.htm]lower back pain relief[/url]
[url=http://pain-relief.easths.info/chronic-pain-relief.htm]chronic pain relief[/url]
[url=http://hair-removal.easths.info/hair-removal-product.htm]hair removal product[/url]
[url=http://hair-removal.easths.info/permanent-hair-removal-at-home.htm]permanent hair removal at home[/url]
[url=http://hgh.3webhost.info/hgh-supplement.htm]hgh supplement[/url]
[url=http://hgh.3webhost.info/hgh-product.htm]hgh product[/url]
[url=http://pheromone.3webhost.info/human-pheromone.htm]human pheromone[/url]
[url=http://pheromone.3webhost.info/pheromone-perfume.htm]pheromone perfume[/url]
[url=http://relagen.3webhost.info/natural-stress-relief.htm]natural stress relief[/url]
[url=http://relagen.3webhost.info/stress-relief-tip.htm]stress relief tip[/url]
Don't delete this. Thanks!

5:15 PM  
Anoniem said...

Hi
[url=http://models1.alldating.org/casey-hay.htm]casey hay[/url]
[url=http://models1.alldating.org/young-kat.htm]young kat[/url]
[url=http://models2.alldating.org/bobbi-eden.htm]bobbi eden[/url]
[url=http://models2.alldating.org/gauge-samantha.htm]gauge samantha[/url]
[url=http://models3.alldating.org/crissy-moran.htm]crissy moran[/url]
[url=http://models3.alldating.org/crissy-moran-clip.htm]crissy moran clip[/url]
[url=http://models4.alldating.org/lonnie-water.htm]lonnie water[/url]
[url=http://models4.alldating.org/natalia-cruze.htm]natalia cruze[/url]
[url=http://models1.azure-shift.info/angel-eve.htm]angel eve[/url]
[url=http://models1.azure-shift.info/angel-ass-eve.htm]angel ass eve[/url]
[url=http://models2.azure-shift.info/dakota-patrick-rae.htm]dakota patrick rae[/url]
[url=http://models2.azure-shift.info/jena-kay-ricci.htm]jena kay ricci[/url]
[url=http://models3.azure-shift.info/suzanne-winter.htm]suzanne winter[/url]
[url=http://models4.azure-shift.info/aimee-sweet.htm]aimee sweet[/url]
[url=http://models4.azure-shift.info/tawny-roberts-cum.htm]tawny roberts cum[/url]
[url=http://models1.blue-stone.info/kira-eggers.htm]kira eggers[/url]
[url=http://models1.blue-stone.info/malaya-rae.htm]malaya rae[/url]
[url=http://models2.blue-stone.info/cherry-potter-pussy.htm]cherry potter pussy[/url]
[url=http://models3.blue-stone.info/vanessa-blue.htm]vanessa blue[/url]
[url=http://models3.blue-stone.info/vanessa-blue-sex.htm]vanessa blue sex[/url]
[url=http://models4.blue-stone.info/sweet-amylee.htm]sweet amylee[/url]
G'night

2:41 AM  
Anoniem said...

Hello. Afftar zzot!
http://phentermine.alldating.org/phentermine.htm phentermine
[url=http://phentermine.alldating.org/phentermine.htm]phentermine[/url] online
phentermine
http://phentermine.alldating.org/buy-phentermine.htm buy phentermine
buy phentermine
[url=http://phentermine.alldating.org/buy-phentermine.htm]buy phentermine[/url]
http://phentermine.alldating.org/buy-phentermine.htm
buy phentermine
[url=http://phentermine.alldating.org/cheap-phentermine.htm]cheap phentermine[/url]
Don't delete. Help homeless children, thanks

8:24 AM  
Anoniem said...

Hello. Afftar zzot!
cheap [url=http://phentermine.alldating.org/phentermine.htm]phentermine[/url]
Don't delete. Help homeless children, thanks

5:58 AM  
Anoniem said...

buy hydrocodone online
[url=http://loginoff.blogspot.com/] buy hydrocodone online [/url]
lesbian sex porn
[url=http://sex.1esbian.org/lesbian-sex-porn.html] lesbian sex porn [/url]
http://sex.1esbian.org/lesbian-sex-porn.html
lesbian sex toy
[url=http://sex.1esbian.org/lesbian-sex-toy.html] lesbian sex toy [/url]
http://sex.1esbian.org/lesbian-sex-toy.html
lesbian sex clip
[url=http://sex.1esbian.org/lesbian-sex-clip.html] lesbian sex clip [/url]
http://sex.1esbian.org/lesbian-sex-clip.html
lesbian anal sex
[url=http://sex.1esbian.org/lesbian-anal-sex.html] lesbian anal sex [/url]
http://sex.1esbian.org/lesbian-anal-sex.html
lesbian sex slave
[url=http://sex.1esbian.org/lesbian-sex-slave.html] lesbian sex slave [/url]
http://sex.1esbian.org/lesbian-sex-slave.html
lesbian oral sex
[url=http://sex.1esbian.org/lesbian-oral-sex.html] lesbian oral sex [/url]
http://sex.1esbian.org/lesbian-oral-sex.html
lesbian strap on sex
[url=http://sex.1esbian.org/lesbian-strap-on-sex.html] lesbian strap on sex [/url]
http://sex.1esbian.org/lesbian-strap-on-sex.html
free lesbian sex vidios
[url=http://sex.1esbian.org/free-lesbian-sex-vidios.html] free lesbian sex vidios [/url]
http://sex.1esbian.org/free-lesbian-sex-vidios.html
lesbian sex movie
[url=http://sex.1esbian.org/lesbian-sex-movie.html] lesbian sex movie [/url]
http://sex.1esbian.org/lesbian-sex-movie.html
teen lesbian sex
[url=http://sex.1esbian.org/teen-lesbian-sex.html] teen lesbian sex [/url]
http://sex.1esbian.org/teen-lesbian-sex.html
hot lesbian sex
[url=http://sex.1esbian.org/hot-lesbian-sex.html] hot lesbian sex [/url]
http://sex.1esbian.org/hot-lesbian-sex.html
lesbian sex picture
[url=http://sex.1esbian.org/lesbian-sex-picture.html] lesbian sex picture [/url]
http://sex.1esbian.org/lesbian-sex-picture.html
lesbian having sex
[url=http://sex.1esbian.org/lesbian-having-sex.html] lesbian having sex [/url]
http://sex.1esbian.org/lesbian-having-sex.html

7:54 PM  
Anoniem said...

Good moning. Very interesting, really!
[url=http://viagra.alldating.org/viagra.htm]viagra[/url]
viagra
Thanks

1:28 AM  
Anoniem said...

Hello. It is a nice site!
[url=http://viagra.alldating.org/viagra.htm]viagra[/url]
viagra
Its'not a spam

4:20 AM  
Anoniem said...

Halo. Good work!
Visit my site [url=http://delta-space.info/phentermine.htm]viagra[/url]
buy http://delta-space.info/phentermine.htm viagra online
Thanks.

9:37 PM  
Anoniem said...

Good evening. Good work!
Visit my site [url=http://delta-space.info/phentermine.htm]viagra[/url]
buy http://delta-space.info/phentermine.htm viagra online
Thanks.

1:27 AM  
Anoniem said...

Hi. Good work!
Visit my site [url=http://freeunixhs.info/phentermine.htm]phentermine[/url]
buy http://freeunixhs.info/phentermine.htm phentermine online
Thanks.

5:19 AM  
Anoniem said...

Good evening. Nice!
Visit my site [url=http://freeunixhs.info/phentermine.htm]phentermine[/url]
buy http://freeunixhs.info/phentermine.htm phentermine online
Thanks.

10:19 AM  
Anoniem said...

Hi all! Cool site!
buy [url=http://super-viagra.blogspot.com]viagra[/url]
cheap viagra online
G'night

4:13 PM  
Anoniem said...

Hi Thanks for information!
buy [url=http://super-viagra.blogspot.com]viagra[/url]
cheap viagra online
Bye

8:41 PM  
Anoniem said...

Ja das ist fantastish!
buy [url=viagra.alldating.org/viagra.htm]viagra[/url]
cheap viagra online
Bye

1:38 PM  
Anoniem said...

Ja das ist fantastish!
buy [url=viagra.alldating.org/viagra.htm]viagra[/url]
cheap viagra online
Bye

6:07 PM  
Anoniem said...

Very interesting!
buy [url=http://viagra.alldating.org/viagra.htm]viagra[/url],
cheap http://viagra.alldating.org/viagra.htm online
Bye

1:31 AM  
Anoniem said...

Very interesting!
buy [url=http://viagra.alldating.org/viagra.htm]viagra[/url],
cheap http://viagra.alldating.org/viagra.htm online
Bye

5:51 AM  
Anoniem said...

Hi all, watch here!
buy [url=http://xrjuhosting.info/phentermine.htm]phentermine[/url] online,
cheap http://xrjuhosting.info/phentermine.htm phentermine
Thanks a lot.

12:25 AM  
Anoniem said...

Hi, nice site.
visit [url=http://stop-smoking-aid.batcave.net/smoking-stop.htm]smoking stop[/url]
http://stop-smoking-aid.batcave.net/smoking-stop.htm smoking stop
Bye.

10:26 PM  
Anoniem said...

Hi, interesting site.
visit [url=http://stop-smoking-aid.batcave.net/smoking-stop.htm]smoking stop[/url]
http://stop-smoking-aid.batcave.net/smoking-stop.htm smoking stop
Thanks.

4:44 AM  
Anoniem said...

Hi all!, very intersting cite. Thanks for information!
[url=http://models4.azure-shift.info/tawny-roberts.htm]tawny roberts[/url]
tawny-roberts
Bye

2:35 AM  
Anoniem said...

Hi all!, good design. Look at my site.
buy [url=http://www.rhodesschool.com/blogcomments/default.asp?blogID=23193]phentermine[/url]
http://www.rhodesschool.com/blogcomments/default.asp?blogID=23193 phentermine
G'night

2:22 AM  
Anoniem said...

Hi, thanks author. Look at my site.
cheap [url=http://www.rhodesschool.com/blogcomments/default.asp?blogID=23193]phentermine[/url]
http://www.rhodesschool.com/blogcomments/default.asp?blogID=23193 phentermine
G'night

9:10 PM  
Anoniem said...

Hi all, you are the best.
Look at my site [url=http://viagra-store.info/]viara[/url].
Take http://viagra-store.info#viagra online.
Bye-bye.

9:08 PM  
Anoniem said...

Good morning, interesting information.
My site here [url=http://viagra-store.info/]viara[/url].
Buy http://viagra-store.info#viagra cheap.
thanks.

3:56 AM  
Anoniem said...

Halo, you are the best.
Look at my site [url=http://www.youthpeer.org/forum/topic.asp?TOPIC_ID=327]viara[/url].
Here you can buy http://www.youthpeer.org/forum/topic.asp?TOPIC_ID=327#viagra online.
G'night.

1:48 PM  
Anoniem said...

Wazzup, thanks author.
go here [url=http://www.theologicalforum.org/forum/topic.asp?TOPIC_ID=58]phentermine[/url].
Take http://www.theologicalforum.org/forum/topic.asp?TOPIC_ID=58#phentermine online.
Bye-bye.

8:08 PM  
Anoniem said...

Halo, really cool.
My site here [url=http://www.jahk.org/forum/topic.asp?TOPIC_ID=113]viagra[/url].
Buy http://www.jahk.org/forum/topic.asp?TOPIC_ID=113#viagra best prices.
G'night.

6:53 AM  
Anoniem said...

Hurra, you are the best.
Look at my site [url=http://bowtrol-herbal.info]viagra[/url].
See http://bowtrol-herbal.info#viagra online.
Bye.

5:43 PM  
Anoniem said...

place regarding sexual activity and
Good day
notify or get the [URL=http://free-hardcore-sex-clip.0190-porno.com]free hardcore sex clip[/URL] However [URL=http://interior.futurelp.com/free-lesbian-sex-video-clip]free lesbian sex video clip[/URL] throughout the house Sometimes , can emerge [URL=http://interior.webmelia.com/porn-movie-clips]porn movie clips[/URL] !!!

great [url=http://porn-video-clip.0800-porn.com]site[/url]

[URL=http://free-anal-sex-clip.0190-porno.com]free anal sex clip[/URL]
[URL=http://porn-star-movie-clip.0800-porn.com]porn star movie clip[/URL]
[URL=http://interior.futurelp.com/download-free-sex-video-clip]download free sex video clip[/URL]
among the study group. Twenty-seven percent of subjects did not know communities in
[URL=http://hardcore-porn-clip.dreamsuit.net]hardcore porn clip[/URL]?

7:36 AM  
Anoniem said...

jeroen

5:51 PM  
Anoniem said...

JEROEN

één jaar later

Intens is het verdriet
Hartverwarmend de herinneringen


Je beste vriend P.M.

10:26 PM  
Anoniem said...

21-9-2006 .............21-9-2007

.............JEROEN.............

.......Nog altijd bij ons.......

.....Piet, Rinus en Annemie.....

6:18 AM  
Anoniem said...

21-9-2006...21-9-2007

Jeroen

Onvergetelijk

10:06 PM  
OnlinePharmacy said...

9936aA Your blog is great. Articles is interesting!

8:58 AM  
phentermine and bodybuilding said...

8UjmhG Nice Article.

6:05 PM  
meridia without rx said...

actually, that's brilliant. Thank you. I'm going to pass that on to a couple of people.

7:18 PM  
 
name said...

actually, that's brilliant. Thank you. I'm going to pass that on to a couple of people.

7:18 PM  
cavalier tours said...

Hello all!

8:07 PM  
coal mine tour scranton said...

Hello all!

2:48 PM  
college loans borrowing fr said...

Please write anything else!

6:18 AM  
ringtones said...

Thanks to author.

9:31 AM  
Money to loan classifieds< said...

Nice Article.

1:23 PM  
Renee Turner said...

Hi Jeroen,

It's strange, but I still feel the ripples of your absence. In the wake of all this spam, I miss your words and tersely poignant interjections. Resistance to the present has never been the same without you.

xx Renee

10:38 PM  

Een reactie plaatsen

<< Home