Send As SMS

zondag, augustus 06, 2006

Citaat van de dag

Roland Barthes over interviews:
Het terrorisme van de vraag: journalist: een soort smeris die op je gesteld is, die het beste met je voor heeft.
Alsof je er per se baat bij zou hebben om jezelf "nader te verklaren"! Een paternalistische, katholieke vorm: het interview als biecht, de wereldwijde massamedia als Aardse Stad en "het publiek" als God. En toch (of juist daarom): buitengewoon aantrekkelijk.

1 Comments:

Journalist Blondeau said...

Een quote die ik ooit uit een interview verkreeg:

"Wat is dat voor tendens in al onze vraag- en probleemstellingen, dat ze erop zijn aangelegd de zaken te verhelderen en beschikbaar te stellen? In die zucht tot presentie – en dat is wat techniek is – onttrekt zich de ambiguïteit, zo zou je kunnen zeggen"

9:47 AM  

Een reactie plaatsen

<< Home