Send As SMS

donderdag, augustus 18, 2005

Jeroen verklapt het einde van The Skeleton Key

Ik heb vandaag The Skeleton Key gezien. En als Ron Silliman over films kan schrijven, dan kan ik het ook. Het is een bijzonder ethno-pessimistische film. Hippe, blanke jonge vrouw (Kate Hudson) met hippe, zwarte vrienden. Verpleegster. Wil mensen helpen. Haar lichaam wordt uiteindelijk overgenomen door de eeuwoude geest van een "hoodoo" priesteres (of hoe zoiets ook mag heten), vroeger met haar man (eveneens priester) werkzaam als bedienden in het huis van een zuidelijke bankier. Kate eindigt in het gebroken, stomme lichaam van een bejaarde vrouw, afgevoerd naar een instelling. Einde film! Een metafoor voor het slechte historisch geweten van het moderne Amerika? Een impliciet pleidooi voor of juist tegen reparations (financiële genoegdoening voor de afstammelingen van slaven, d.i. voor 90% van zwart Amerika)?

Ik moest ook denken aan het huis in de eerste Poltergeist, dat vervloekt was omdat het op een Indiaanse begraafplaats was gebouwd. Het is interessant hoe Amerikaanse films over bijvoorbeeld de holocaust een hoge mate van realisme nastreven, terwijl als het om het eigen verleden gaat, zoals hier meen ik, juist horror een aantrekkelijk genre lijkt. Er is ongetwijfeld sprake van een narcistische verplaatsing: van het historisch trauma van het slachtoffer naar de angst van de afstammeling van de dader. En wat is angstaanjagender dan een slachtoffer met een bewustzijn, met een geschiedenis (de in "hoodoo" en "voodoo" gesuggereerde continuë lijn van Afrika naar het ghetto) en de drang koste wat kost te overleven?

8 Comments:

Anonymous said...

Great blog! Keep up the good work! I know of a free program that will
increase your site's traffic by the millions per month. Check it out
here!

10:14 PM  
Anonymous said...

Very Nice Blog site you've provided.Keep it going.
Want To Know About Advise and Information About Sports Car
Check out this site Sports Car

10:42 PM  
Anonymous said...

Your blog is really nice! :)


Mike
webhosting news

10:43 PM  
The Statins Guru said...

Mortgage Rates Up For Week While Activity Continues To Slow
Mortgage rates were up again for the week ended August 11 and August 12 This is the sixth straight week that Freddie Mac's Weekly Primary Mortgage Market Survey showed an increase in the 30 year fixed rate ...
Hey, you have a great blog here! I will certainly visit your site again ! I have a low cholesterol foods site. It all but embraces very much that relates to low cholesterol foods matters. If you have got the opportunity, please come and check it out.

10:51 PM  
Anonymous said...

I think you have a great blog--keep up the good work. If you get a chance visit
this womens shoes
site! It is the latest on women's
shoes
.

10:59 PM  
Jeroen Mettes said...

I agree.

7:46 AM  
Samuel Vriezen said...

Hee mann! Das is ja nochmal ein geiles Weblog das du hier gemachst hast!

Wer übrigens gerne ziemlich reich werden möchte mit obskurer avantgardistischer Kammermusik, würde ich gerne den Tip geben, einmal hier zu gucken. Dies ist, selbstverständlich, ein genau uneigennützige Hinweis.

1:27 PM  
Jeroen Mettes said...

Haha. Why me? Why now? Zoeken ze op blogs die populaire filmtitels vernoemen?

2:55 PM  

Een reactie plaatsen

<< Home